Fudžoši

Autorka: Barbora Brožová

Fudžoši je japonský výraz, který referuje k ženským čtenářkám či divačkám, které mají hlavní zájem v žánrech boys‘ love či jaoi. Žánry boys‘ love a jaoi jsou rozdílné, ale na Západě mohou být často zaměňovány. Velmi zjednodušeně bychom mohli žánr jaoi označit jako subžánr boys‘ loveBoys‘ love příběh by měl být založený na vztahu muž-muž bez předchozí inspirace jakýmkoli jiným dílem. Jaoi vzniknuvší z žánru šódžo tento původní žánr obohacuje „o vztahy mezi androgynními muži“. Čtenářky tak zajímají příběhy s homosexuální tématikou a to nejen ty, které byly již svým původním příběhem zaměřeny homosexuálně, ale i ty, které v sobě původně měly heterosexuální vztahy. Obecně mají čtenářky zájem o tématiku romantických příběhů založených na vztahu muž-muž bez ohledu na to, jestli je to komiks, román či televizní pořad.

Název fudžoši je jakási forma slovní hříčky, ve které se označení zapisuje znaky 腐女子[fudžoši]. V přesném překladu znamená „zkažená žena“ a jedná se o sebe ponižující termín. Foneticky, ale s jiným zápisem, existuje i slovo fudžoši ve významu „žena/dáma“ 婦女子[fudžoši]. Jde tak o hru se slovy, která má vymezit ženu zkaženou a ženu normální. Výraz se používá běžně mezi otaku komunitou. Existuje však i výraz fudanši, který je naopak spojován s muži, kteří mají zájem o tvorbu spojenou s fudžoši tématikou. Termín fudžoši není omezen pouze na Japonsko, ale je rozšířený i na Západě. Může být spojován se stereotypními představami, ostatně již samotný význam výrazu evokuje, že označení není přímo pozitivního rázu.

 

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.