0

Tim Edwards: Kulturální teorie

EDWARDS, Tim (ed). 2010. Kulturální teorie. Klasické a současné přístupy. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-685-8. Jedná se o publikaci přínosnou především pro obor kulturálních studií. Představuje různé přístupy k  soudobé kultuře jednotlivými významnými představiteli (např. Simmel či Giddens) i sociologicko-filosofickými školami,… Continue Reading

0

Maxwell McCombs: Agenda setting

McCOMBS, Maxwell. 2009. Agenda setting. Nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: Portál. ISBN 978–80–7367–591–2. Agenda setting, teorie nastolování témat, je výrazným konceptem soudobých mediálních studií, který se vztahuje především k účinkům mediálních obsahů na publikum. Publikace tuto teorii nejen… Continue Reading

0

Stuart Hall: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices

FOTO: Representation: cultural representations and signifying practices

This broad-ranging text offers a comprehensive outline of how visual images, language and discourse work as `systems of representation‘. Individual chapters explore: representation as a signifying practice in a rich diversity of social contexts and institutional sites; the use of… Continue Reading

0

National Geographic: Genderová revoluce

První číslo roku 2017 věnoval časopis National Geographic tématu genderu s trefným názvem genderová revoluce. National Geographic přináší pohled do problematiky transsexuality a vysvětluje základní pojmy spjaté s gender studies a budováním pohlavní identity člověka. Zajímavostí je i zveřejněná mapa toho, kde… Continue Reading

0

Prokůpek – Foret: Před komiksem

PROKŮPEK Tomáš, FORET Martin. 2016. Před komiksem: Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století. Praha: Akropolis. ISBN 978-80-7470-145-0. Po úspěšné publikaci Dějiny československého komiksu 20. století se polovina jejího autorského týmu vydala ještě hlouběji do minulosti, k samotným… Continue Reading

0

Petr Orság: Mezi realitou, propagandou a mýty

ORSÁG Petr. 2016. Mezi realitou, propagandou a mýty. Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989. Praha: NLN – Nakladatelství lidové noviny. ISBN 978-80-7422-427-0. Pro zájemce o historii československých médií je kniha Mezi realitou, propagandou a mýty jistě velice… Continue Reading