Cosplay

Autorka: Paulína Jelínková

Pojem cosplay (kosupure – コスプレ) je japonskou zloženinou anglických slov costume (kostým) a play (hra), pričom vo voľnom preklade by sa toto slovo dalo preložiť ako kostýmová hra. Cosplay sa dá zaradiť do skupiny performatívnych umení, v ktorom jeho účastníci – cosplayeri, nosia kostýmy a dizajnové doplnky a tak prezentujú určité charaktery, postavy väčšinou z anime (japonská animovaná tvorba), mangy (japonský komiks), animovaných rozprávok, seriálov a filmov, rovnako ako aj z kníh, či hraných seriálov a filmov.[1] Nemenej obľúbeným je aj obliekanie sa za postavy z hier (OverWatch, WoW, LoL a pod.). Je pomerne obtiažne určiť, čo sa za cosplay považuje a čo už nie. Niektorí fanúšikovia za cosplayovanie považujú aj prezliekanie sa v istom módnom štýle – napríklad lolita, steam punk, visual kei a podobne. Hranica sa rozlišuje väčšinou na základe toho, či má cosplayovaná postava svoju orignálnu verziu (napríklad postava v anime ladená v steampunkovom štýle) alebo nie. Takéto hranice však vo svete fanúšikov nie sú pevne stanovené, narozdiel od festivalov, ktorých súčasťou sú súťaže v cosplayi, v rámci, ktorých si organizátor pevne stanoví, ktoré kostýmy sú v súťaži povolené, a ktoré už nie.

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.