Queer čtení

Queer čtení není vyhrazeno pouze pro minoritní publika, ale nabízí velké množství odlišných pozic, které mohou zaujímat různí čtenáři a čtenářky. Queer recepce nelze jednoznačně přiřadit ke stabilním kategoriím sexuálních identit čtenářů a čtenářek, neboť se pohybují mimo rámec jednoznačně definovatelných označení. „Queer pozice, queer čtení a queer rozkoše jsou součástí recepčního prostoru, který stojí současně vedle a uvnitř těch tvořených heterosexuálními pozicemi. Tyto pozice, čtení a rozkoše také ukazují to, co se stane s kulturní recepcí, jež jde za tradiční opozice homo a hetero, za queer recepci je často považováno místo za vědomými ‚skutečnými‘ definicemi jejich sexuálních identit a kulturních pozic...“ (Doty, 1997: 15; autorský překlad) S těmito recepčními strategiemi souvisí i jeden ze stále diskutovanějších žánrů fanouškovské fikce – slash fikce.

Chlumská, Eva – Jansová, Iveta – Jedličková, Jana. 2015. Boření mýtů: k současné neheteronormativní televizní seriálové produkci. Olomouc: Univerzita Palackého

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.