Real Person Fiction (RPF)

Autorka: Radka Krčová

Obecná charakteristika

Fan fiction je pojem, který označuje tvorbu fanoušků spojenou s určitým již dříve vytvořeným dílem. Jedná se o příběh, kteří fanoušci vytvořili o filmu, knize, televizním seriálu, či jiných mediálních obsazích.[1] Fanoušci využívají této kreativní formy k tomu, aby přepsali to, co jim v původním díle chybí, přepsali to, co se jim nelíbilo apod.[2] Jedním z podžánrů fan fiction je Real Person Fiction, zkráceně také RPF, což je fan fiction o reálně existujících osobách. Někteří autoři vidí Real Person Fiction jako další krok fanoušků k vytvoření vlastní identifikace a přivlastnění si kultury[3], podobně jako je tomu např. při psaní slashe. RPF může být rozdělena stejně jako jakákoliv jiná fikce. Nejčastěji se jedná o práci, která obsahuje slashové páry (ať už se jedná o slash, femslash nebo het), avšak může být i bez sexuálního obsahu.[4]

Stejně jako fan fiction, i RPF má delší historii, než by se na první pohled mohlo zdát. Podle Abigail Derecho[5] můžeme vidět určité formy fan fiction už ve středověku. První díla podřízených kultur se potom začala objevovat v sedmnáctém století, kdy určité anglické autorky vydávaly díla, která byla inspirována Hraběnkou z Pembroku od básníka Philipa Sidneyho.[6] Díla o reálných lidech byla psána Homérem, Shakespearem nebo Sirem Walterem Scottem. Mezi první autory RPF by se daly zařadit i Charlotte, Emily a Anne Brontë, které psaly fikci o vévodovi z Wellingtonu a jeho dvou synech mezi lety 1826-1844. Ve 30. a 40. letech se fikce o reálných lidech začala objevovat v románech a později i v teenagerovských časopisech.

Typy RPF

Real Person Fiction se dělí do různých kategorií. Můžeme se zde setkat s Actor RPF, kde autoři píší o hercích, ať už se jedná o herce ze seriálů či filmů. Actor RPF se dále mohou dělit podle filmů, ve kterých spolu herci hráli. Nejčastěji totiž povídka spadající do Actor RPF obsahuje herce, kteří spolu hráli v jednom díle, i když tomu tak být nemusí a autor může psát o více hercích, kteří se nikdy nepotkali pouze proto, že je má sám v oblibě. Mezi podkategorie Actor RPF patří například Harry Potter RPF, Star Trek RPF nebo J2, což je zkratka pro populární dvojici herců Jensen Ackles a Jared Padalecki ze seriálu Supernatural.

Dalším širokým odvětvím je Music RPF, tedy fan fiction obsahující reálné zpěváky, zpěvačky či hudební skupiny. I když je těžké zjistit počátky hudební RPF, k prvním pracím se mohou řadit fikce o skupině Beatles ze šedesátých let a poté práce o skupině Led Zeppelin z let sedmdesátých[7]. Na rozdíl do Actor RPF zde autoři nemusí rozlišovat mezi postavami na plátně a skutečnými lidmi, jelikož prvně zmíněné neexistuje. I když by se o tom v jistých situacích dalo spekulovat, jelikož velké marketingové domy často propagují zpěváky (především chlapeckých skupin) podle určitých archetypů, které se liší od zpěvákových skutečných vlastností. Autoři zde často vychází ze sociálních sítí, kde zpěváci sdílí své denní aktivity a osobní informace, čímž doplňují poznatky z jejich oficiálních vystoupení.[8]

Mezi podkategorie Music RPF nejčastěji patří kategorie označující fikci o hudebních skupinách, jelikož jsou nejčastěji psanými. Patří sem např. Bandom (fikce obsahující skupiny My Chemical Romance, Panic! at the Disco, Fall Out Boy apod.), Popslash (skupiny ‚N Sync, Backstreet Boys, zpěváci Britney Spears, Nelly, Pink) nebo v poslední době velmi populární K-Pop (fan fiction o korejských popových skupinách).

Mezi další podkategorie patří např. Historical RPF, která obsahuje historické osobnosti. V tomto případě se však často stírá rozdíl mezi reálnými postavami a jejich fiktivním zobrazením ve filmech či knihách. Či Royal RPF, tedy fikce o královských rodinách.

V neposlední řadě existují i Sports RPF, tedy fikce o sportovcích. Sports RPF je možno psát o nespočtu sportovců a sportech. Tento typ fikce existuje už od devadesátých let minulého století a jedním z prvních sportů, o kterých se psalo bylo krasobruslení, tedy Figure Skating RPF. Dále se však četně píše o baseballu, hokeji či tenise.[9]

Otázka etiky u RPF

Autoři jako např. George R. R. Martin vyjádřili svůj nesouhlas s fan fiction a nevidí práci svých fanoušků jako jejich lásku k původnímu dílu či jeho ocenění, ale spíše by preferovali, kdyby si fanoušci vymysleli vlastní postavy a vlastní příběh. Etický problém je i u Real Person Fiction, a dalo by se říci, že mnohem větší.

Autoři Real Person Fiction totiž tvoří fikci o reálně existujících lidech, popřípadě často píší o romantických a sexuálních vztazích mezi těmito lidmi, a tuto fikci poté umisťují na internet, kde je možné si ji přečíst. I když existují způsoby, jak své práce na mnoha archívech uzamknout, především aby si ji nepřečetli lidé, o kterých práce je, mnoho autorů to nedělá, a jiným to i tak přijde jako nemorální. Stále tak existují dva tábory, které buď RPF uznávají nebo neuznávají.

Zastánci Real Person Fiction většinou sdílejí názor, že postavy, o kterých se ve fan fiction píše, ve skutečnosti nejsou obrazem skutečných celebrit, ale pouze fiktivními postavami s vlastnostmi, které jim fanoušci sami přiřkli. RPF se tedy nijak neliší od fan fiction jako takové. Zároveň se zde objevuje názor, že celebrity záměrně vstupují na scénu a ‚hrají‘ i v reálném životě (např. skrze fotografie v časopisech či rozhovory v televizi). Samotné celebrity tedy jsou fiktivními postavami a povídky jsou psány o těchto fiktivních postavách.

Odpůrci na druhou stranu tvrdí, že s fiktivními postavami je možno si hrát, jak uzná fanoušek za vhodné, s reálnými lidmi by to tak však být nemělo. Největším problémem u RPF je pro ně především slashová fikce, kterou vidí jako něco špatného, a mnoho z nich si myslí, že by měla být ilegální. Problém však nevidí v historické RPF, která je pro ně pochopitelnou, jelikož se nejedná o stále žijící lidi.

U Real Person Fiction je důležité si uvědomit i to, pro koho je fikce určena. Stejně jako je to u fan fiction, je to fikce od fanoušků určená pro fanoušky. Jak už bylo řečeno, fanoušci svá díla často zamykají, aby k nim měli přístup pouze ostatní fanoušci, popřípadě píší před dílo upozornění, či se snaží o to, aby jejich práce byly těžko vyhledatelné lidmi, o kterých píší. I tak se RPF, jako i jiná fanouškovská tvorba, často stává tématem v různých talk show nebo rozhovorech navzdory tomu, že si toto fanoušci nepřejí. Většina celebrit o RPF však ví a ignoruje ji, někteří se nad ní zasmějí, některé překvapí, jiné šokuje.

Shrnutí

RPF neboli Real Person Fiction je podkategorií fan fiction, tedy fanouškovské tvorby, kdy autoři tvoří příběhy založené na reálných lidech. Její kořeny můžeme hledat v dávné minulosti a je často užívaným žánrem fan fiction dodnes. RPF obsahuje několik subžánrů jako Actor RPF, Music RPF, Historical RPF nebo Sports RPF. Názory fanoušků na existenci tohoto typu tvorby se různí. Někteří ji považují za jednu z forem kreativní tvorby, jiní si myslí, že se jedná o zasahování do soukromí reálně existujících lidí a měla by být zakázána. Počet prací spadajících do Real Person Fiction je však velmi vysoký. Na jednom z největších online fan fiction archívů – Archive of Our Own – je RPF třetím nejzastoupenějším fandomem v počtu prací, v česky psané sekci tohoto archívu je potom na místě osmém.[10]

Zdroje

DERECHO, Abigail. Archontic Literature: A Definition, History and Several Theories of FanFiction. In K. Hellekson, & K. Busse, Fan Fiction and Fan Communities in the Age of Internet: New Essays. Jefferson, N.C.: McFarland, 2006. ISBN 978-0-7864-2640-9

HAGEN, Ross. „Bandom Ate My Face“: The Collapse of the Fourth Wall in Online Fan Fiction. In: Popular Music and Society, Vol. 38, No. 1, pp. 44-58

JAPP, P. M., MEISTER, M., & JAPP, D. K., Communication Ethics, Media, and Popular Culture. Bern: Peter Lang, 2005. ISBN 978-0-8204-7119-8

KRČOVÁ, Radka. Česky psaná fan fiction na stránce Archive of Our Own. Olomouc, 2017. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta filozofická.

Music RPF [online]. c2014, poslední revize 27. 9. 2014 [cit. 2018-05-01] Dostupné z: <https://fanlore.org/wiki/Music_RPF>

RPF [online]. c2014, poslední revize 7. 1. 2017 [cit. 2018-05-01] Dostupné z: <https://fanlore.org/wiki/RPF>

Sports RPF [online]. c2014, poslední revize 9. 10. 2015 [cit. 2018-05-01] Dostupné z: <https://fanlore.org/wiki/Sports_RPF>

BEAZLEY, Malory. The Ethics of Real Person Fiction. FanFic Magazine [online]. 2016. [cit. 2018-05-01] Dostupné z: < https://fanslashfic.com/2016/03/06/the-ethics-of-real-person-fiction/>


[1] JAPP, P. M., MEISTER, M., & JAPP, D. K., Communication Ethics, Media, and Popular Culture. Bern: Peter Lang, 2005. ISBN 978-0-8204-7119-8, s. 162

[2] DERECHO, Abigail. Archontic Literature: A Definition, History and Several Theories of FanFiction. In K. Hellekson, & K. Busse, Fan Fiction and Fan Communities in the Age of Internet: New Essays. Jefferson, N.C.: McFarland, 2006. ISBN 978-0-7864-2640-9, s. 67

[3] JAPP, P. M., MEISTER, M., & JAPP, D. K., Communication Ethics, Media, and Popular Culture. Bern: Peter Lang, 2005. ISBN 978-0-8204-7119-8, s. 174

[4] RPF [online]. c2014, poslední revize 7. 1. 2017 [cit. 2018-05-01] Dostupné z: <https://fanlore.org/wiki/RPF>

[5] DERECHO, Abigail. Archontic Literature: A Definition, History and Several Theories of FanFiction. In K. Hellekson, & K. Busse, Fan Fiction and Fan Communities in the Age of Internet: New Essays. Jefferson, N.C.: McFarland, 2006. ISBN 978-0-7864-2640-9, s. 67

[6] Tamtéž

[7] Music RPF [online]. c2014, poslední revize 27. 9. 2014 [cit. 2018-05-01] Dostupné z: <https://fanlore.org/wiki/Music_RPF>

[8] HAGEN, Ross. „Bandom Ate My Face“: The Collapse of the Fourth Wall in Online Fan Fiction. In: Popular Music and Society, Vol. 38, No. 1, p. 46

[9] Sports RPF [online]. c2014, poslední revize 9. 10. 2015 [cit. 2018-05-01] Dostupné z: <https://fanlore.org/wiki/Sports_RPF>

[10] KRČOVÁ, Radka. Česky psaná fan fiction na stránce Archive of Our Own. Olomouc, 2017. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta filozofická.

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.