Riot Grrrl

Riot Grrrl je hnutí vznikající v roce 1991 v USA, jehož původním záměrem bylo dostat více žen do punkové subkultury, která byla okupována převážně bílými muži, přestože se ztotožňovala s feministickými ideály. Jednalo se o tzv. DIY (do-it-yourself) hnutí, které vyžaduje oproštění se od jakýchkoliv autorit a kloní se k individualismu. Název hnutí mělo za cíl vymazat „negativní“ konotace ze slova „girl“ (dívka), které bylo často spojováno s pasivitou, hloupostí, naivitou apod. a nahradit jej sílou a nezávislostí. (Garofalo, Rosenberg 1998: 809)

Povědomí o hnutí bylo nejprve šířeno skrze tzv. „ziny“ – vlastnoručně vyráběné časopisy, které reprodukovaly názory hnutí. Čtenářky zinů pak začaly organizovat setkání, kde si dívky časopisy vyměňovaly, hrály zde kapely (k nejznámějším Riot Grrrl kapelám patří třeba Bikini Kill či Bulimia) a probíhaly zde přednášky a workshopy, kde se mluvilo o znásilnění, poruchách příjmu potravy, rasismu, sebeobraně, apod. Postupně se hnutí dostalo do mainstreamu a šířilo se po celé Americe. (Garofalo, Rosenberg 1998: 810)

Riot Grrrl je oproti třetí vlně feminismu neakademické a velmi politické. Nekompromisně – zejména skrze hudbu vyjadřuje názory na ožehavá témata jako zneužívání žen, znásilnění apod. a vyžaduje revoluci. Ziny původně vznikající v tomto hnutí navíc ovlivnily mainstreamové dívčí časopisy jako Bitch a Sassy – oba dva velmi feministicky orientované, kritizující soudobou masovou a populární kulturu. (Ivins-Hulley 2014: 1201).

Použitá literatura

IVINS-HULLEY, Laura. Narrowcasting Feminism: MTV’s Daria. J Pop Cult [online]. 2014, (47), 1198–1212 [cit. 2016-12-22]. DOI: 10.1111/jpcu.12206.

ROSENBERG, Jessica a Gitana GAROFALO. Riot Grrrl: Revolutions from within. Feminisms and Youth Cultures [online]. 1998, (3), 809-841 [cit. 2016-12-22]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/3175311

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.